Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings
LJO2020
lasi tālāk

Skvoša skola par augstu sasniegumu sportu

Sveiks, sportist! Svaigs raksts ir klāt! 😎
Šoreiz par augstu sasniegumu sportu!

Augstu sasniegumu sports nozīmē to, ka sportists profesionāli nodarbojas ar izvēlēto sportu. Šajā rakstā apskatīsim konkrētāk skvošu. Diemžēl, vai par laimi, Latvijā ir tikai viena sportiste, kura skvošu spēlē profesionāli, tādēļ piemēri, kā to sasniegt Latvijas apstākļos ir ļoti ierobežoti.
Augsts līmenis - būt starp top 200 spēlētājiem pasaulē (junioriem vai pieaugušajiem).


Mēs, kā ideālo lietu secību uz augstu sasniegumu sportu redzam šādi:
- Bērns 3 līdz 5 gadu vecumā sāk nodarboties ar vispārattīstošo sportu, kas nodrošina vispārējo sporta iemaņu un ķermeņa attīstību un pareizu kustību izstrādi;
- No 5 līdz 10 gadu vecumam tiek turpināti vispārattīstošie sporti- vieglatlētika, sporta spēles, piemēram, futbols, basketbols, rokas bumba- nosacīti skolas programma, taču vajadzētu ar kādu no šiem sporta veidiem nodarboties padziļināti, vismaz 5 dienas nedēļā, pa stundai dienā.
- 10 gadu vecumā jau var sākt specializāciju uz konkrētu sporta veidu. Šeit ideāli būtu, ja sporta veids tiktu izvēlēts, ņemot vērā ķermeņa uzbūves īpatnības - piemēram, ja bērnam ir astēniska tipa ķermeņa uzbūve (nav ne izteiktas muskulatūras, ne izteikta zemādas tauku slāņa), nevajadzētu sūtīt smagatlētikā vai līdzvērtīgā sporta veidā.
- Tālāk jau ir sporta skolu un vecāku uzdevums jauno sportistu attīstīt konkrētā sporta veidā.
Sporta skolas loma sportista attīstībā, protams, ir visiem jaunajiem sportistiem nodrošināt konkrētā sporta pamatu un noteikumu iemācīšanu, kā arī tālāku attīstību. Šoreiz, kā jau augstāk minēts, apskatīsim scenāriju, ja sportists izvēlējies virzienu uz augstu sasniegumu sportu.
Pirmais un svarīgākais uzdevums ir parūpēties par to, lai sportists būtu praktiski vesels, kas nozīmē regulāru viņa veselības pārbaudi un vizītes pie fizioterapeita.
Tālāk jau ir gada plāna sastādīšana, kas ietver sevī turnīrus, kuros piedalīsies, kā arī vispārēju treniņu veidu sadalījumu pa mēnešiem. Treniņa plānā jābūt iekļautām vismaz šādām sadaļām - vispārējā fiziskā sagatavotība, speciālā fiziskā sagatavotība, tehniskā un taktiskā sagatavotība. Gada plānā vajadzētu būt arī mērķiem, kurus vēlas sasniegt sportists kopā ar sporta skolu.
Pēc šī plāna saskaņošanas ar sportistu un/vai vecākiem tiek izstrādāti detalizētāki plāni mēnesim, nedēļai, katram treniņam- šie jau ir detalizēti plāni, par kuriem atbildīgs treneris, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
Vecākiem sportistiem jau tiek sastādīts četrgades plāns, kas atbilst olimpiskajiem cikliem, tikai, diemžēl, skvošs pagaidām nav olimpiskais sporta veids.
Kā pēc visa augstāk rakstītā redzams, ka sportista attīstībā ir iesaistīti daudzi speciālisti, ar kuru starpniecību tiek nodrošināta sportista sabalansēta attīstība sportā.
Beigās jāpiebilst, ka ne visus jaunos sportistus vajag virzīt uz augstu sasniegumu sportu, jo primāri sports ir veselībai un priekam! 

Avots: Skvoša skola


Ēriks Tikaiže

27.11.2019

Pievienot komentāru
Lai pievienotu komentārus, nepieciešams autorizēties!

Ziņu var komentēt tikai autorizēti lietotāji. Tāpēc pārliecinies, vai Tev ir aktīvs lietotāja konts!
Komentāriem jābūt konstruktīviem, iedvesmojošiem, pozitīviem.
Savas negatīvās emocijas izpaud kaut kur citur.
Sistēmas administratoriem (LSF valdei) ir tiesības dzēst komentārus bez saskaņošanas ar autoru.