Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings
lasi tālāk

10.novembrī notiks Latvijas Skvoša federācijas ārkārtas biedru kopsapulce

2021.gada 10.novembrī Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) Valde sasauc ārkārtas biedru sapulci.

 

2021.gada 10.novembrī Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) Valde sasauc ārkārtas biedru sapulci. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti.

Ar lēmējtiesībām kopsapulcē piedalās katra Federācijas biedra viens delegāts, kas var pārstāvēt attiecīgo biedru saskaņā ar statūtiem, vai arī saskaņā ar likumu pilnvarots Federācijas biedra pārstāvis. Gadījumā ja biedru pārstāvēs pilnvarota persona lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Kopsapulce notiks: trešdien, 2021.gada 10.novembrī, plkst. 13:00 (reģistrācija no plkst. 12:30). Kopsapulces norises vieta: videoformāts platformā “Skype” un tehniskais nodrošinājums, kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.

Biedriem ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru kopsapulces ar nosacījumu ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Federācijai biedru identificēt, kā arī balsojums tiek Federācijai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas, tas ir līdz 2021.gada 09.novembrim, ieskaitot. Gadījumā ja biedrs vēlas veikt attālinātu balsojumu lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Darba kārtība un lēmumu projekti:

1.Sākot ar 2021.gada 28.novembri uz nākamajiem trīs gadiem (Federācijas statūtu 8.1.punkts) par Federācijas valdes locekļiem tiek iecelti Dimitrijs Bekasovs, Armands Kančs, Māris Macijevskis, Baiba Lulle, Ēriks Tikaiže, un Gatis Vītols.

Lēmuma pamatojums: esošās valdes pilnvaru termiņš ir noteikts 2021.gada 27.novembris valdes locekļiem Dimitrijam Bekasovam, Ivaram Bērziņam, Mārim Macijevskim, Baibai Lullei un Ērikam Tikaiže. Savukārt Armanda Kanča pilnvaru termiņš ir 2021.gada 11.novembris. Esošais valdes loceklis, Ivars Bērziņš, informējis, ka beidzoties valdes locekļa pilnvaru termiņam atkārtoti nekandidēs uz Federācijas valdes locekļa amatu.

2.Apstiprināt jaunu Federācijas statūtu redakciju. Statūtu esošā un jaunā redakcija pieejamas: https://bit.ly/3pzNKd4

Izmaiņas Federācijas statūtos piedāvāts veikt izsakot statūtu 9.nodaļu jaunā redakcijā.

Biedri piedalās un balso kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas ir, biedra pārstāvim pieslēdzoties kopsapulces norises vietai platformā “Skype”.

Lai pieslēgtos kopsapulces norises vietai - videoformātam platformā “Skype”, Biedra pārstāvim sapulces norises dienā uz Federācijai pieejamo Biedra pārstāvja e-pastu tiks nosūtīta pieejas saite. Pieslēgšanās iespējama arī atsevišķi nereģistrējoties “Skype”, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. Pirms kopsapulces platformā “Skype” tiks veikta biedru pārstāvju identifikācija, nepieciešamības gadījumā tiem uzrādot ID karti vai pasi.

Federācija nodrošinās kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo kopsapulces materiālu glabāšanu. Tiesības iepazīties ar kopsapulces materiāliem ir biedriem, valdes locekļiem, revidentam un kompetentajām institūcijām.


Māris Macijevskis

26.10.2021

Pievienot komentāru
Lai pievienotu komentārus, nepieciešams autorizēties!

Ziņu var komentēt tikai autorizēti lietotāji. Tāpēc pārliecinies, vai Tev ir aktīvs lietotāja konts!
Komentāriem jābūt konstruktīviem, iedvesmojošiem, pozitīviem.
Savas negatīvās emocijas izpaud kaut kur citur.
Sistēmas administratoriem (LSF valdei) ir tiesības dzēst komentārus bez saskaņošanas ar autoru.