Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings

Rekvizīti

Biedrība "Latvijas Skvoša federācija"
Juridiskā adrese: Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048
Vienotais reģ. Nr. 40008041308
Norēķinu konts: LV03HABA0551016849542
Banka: AS "Swedbank", HABALV22

E-pasts: info@squash.lv
Tālr.: +371 26 534 500 (Māris Macijevskis)
Reģistrēta UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 07.05.1999

Atbalstam no Ziedotājiem sabiedriskā labuma darbībai
Norēķinu konts: LV64HABA0551039444885
Banka: AS "Swedbank", HABALV22

Atbalstam no valsts budžeta
Norēķinu konts: LV53TREL9156079001000 
Valsts kase, TRELLV22