Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings

Dokumenti

Latvijas Skvoša federācijā jauni biedri tiek uzņemti atbilstoši biedrības statūtiem. 4.nodaļa. "Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana"
Pieteikuma veidlapa biedru uzņemšanai
(jaunie_biedri_veidlapa_v2.doc)
Sporta federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt sporta federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Sporta federācijas prasības sporta speciālistiem
(prasibas_sporta_specialistiem.pdf)