Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings

Dokumenti

Latvijas Skvoša federācijā jauni biedri tiek uzņemti atbilstoši biedrības statūtiem. 4.nodaļa. "Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana"
Pieteikuma veidlapa biedru uzņemšanai
(jaunie_biedri_veidlapa_v2.doc)
LSF valdes lēmums Nr. 2023/1407/02
(Par atbalstu pieaugušo sportistu startiem starptautiskās sacensībās)
LSF valdes lēmums Nr. 2023/1407/01
(Par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un treneriem, kas trenē juniorus skvošā)
LSF valdes lēmums Nr. 2903/2023
(Par Latvijas Skvoša federācijas jauna biedra uzņemšanu, biedra izslēgšanu un kopējo biedru sarakstu)
LSF valdes lēmums Nr. 2206/2022
(Par Latvijas Skvoša federācijas spēlētāju licences maksām)
LSF valdes lēmums Nr. 2703/2023/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts budžeta līdzekļi) 2023 gada 1.ceturksnim izlietojuma mērķu apstiprināšana)
LSF valdes lēmums Nr. 1306/2023/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts budžeta līdzekļi) 2023 gada 1.pusgadam izlietojuma mērķu apstiprināšana)
Biedru sapulces protokols
(Biedru sapulces protokols 25.04.2023)
Biedru sapulces protokols
(Ārkārtas biedru sapulces protokols 10.11.2023)
LSF valdes lēmums Nr.2507/2022
(Par Latvijas Skvoša federācijas biedru naudām, jauna biedra uzņemšanu un biedru sarakstu)
LSF valdes lēmums Nr.2206/2022
(Par Latvijas Skvoša federācijas licences maksām)
LSF valdes lēmums Nr.2605/2022/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļi) 2022 gadam izlietojuma mērķu apstiprināšana)
LSF valdes lēmums Nr.2022/0404/02
(Par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un treneriem, kas trenē juniorus skvošā)
LSF valdes lēmums Nr.0404/2022/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts budžeta līdzekļi) 2022 gadam izlietojuma mērķu apstiprināšana)
LSF valdes lēmums Nr.0301/2022
(Par sportistu dalības skvoša sacensībās veicināšanu)
LSF valdes lēmums Nr.0712/2021
(Par skvoša vakaru popularizēšanu)
LSF valdes lēmums Nr.1111/2021
(Par valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu)
LSF valdes lēmums Nr.3006/2021/01
(VL par LSFP finansejuma izlietojuma plana apstiprinasanu 2021 gadam_2021-06-30_merged.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2021/0603/01
(VL par finansejumu klubiem kas trene juniorus_2021-06-03.pdf)
Biedru sapulces protokols
(LSF_biedru sapulces_protokols_2021-03-25-2.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2020/0608/01
(VL par LSFP finansejuma izlietojuma plana apstiprinasanu_2020-08-06-merged.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2020/1405/01
(VL par finansejumu klubiem kas trene juniorus_2020-05-14.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2019/2508
(LSF_valdes lemums_Nr_2019_2508_01.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1801
(2019-janv-18-LSF_valdes lemums_Nr_2019_1801_2019-01-18_ESF ETC 2019.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103
(2019-marts-11-LSF_valdes lemums_Nr_2019_JANVARIS-MARTS_Parejie-lemumi.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103, pielikums Nr.1
(2019-marts-11-Pielikums-Nr-1-Latvijas skvosa izlases speletaju atlases kriteriju nolikums 2019.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103, pielikums Nr.2
(2019-marts-11-Pielikums-Nr-2_Latvijas cempionata nolikums 2019.pdf)
Valdes sēdes protokols
(Izlases_nolikums_2019.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_valdes lemums_Nr_2018_11_11-Valdes-izmainas.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_valdes lemums_Nr_2018_12_01_2018-12-28_Junioru reitings.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_Valdes lemums_Nr_2018_2812_02.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_12_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_8_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_5_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_3_2016.pdf)
Finansējuma pieprasījums - Liene Lelde Rieba
(Liene Rieba_24052016_pieprasijums_v2.pdf)
Finansējuma pieprasījums - Ineta Mackeviča
(tame2016_Mackevica.pdf)
Biedru sapulces protokols
(kopsapulce_protokols_29032016_v2.pdf)
Sporta federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt sporta federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Sporta federācijas prasības sporta speciālistiem
(prasibas_sporta_specialistiem.pdf)